آموزش مقدماتی تا پیشرفته ++C

دوره آموزش جامع++ C از 0 تا 100

++C یک برنامه همه منظوره و عمومی است که هم اکنون در سطح وسیعی از علم کامپیوتر استفاده می شود و مفاهیم شی گرایی وراثت و چندریختی را بیان می کند. تمام نرم افزارهایی که به صورت روزمره در ویندوز با آن ها کار می کنیم توسط زبان مادر سی و سی پلاس پلاس نوشته شده اند و در صنعت خودروسازی، فضایی، معماری، بانکی، کنسول بازی و ... کاربرد دارند. هدف این آموزشC++ ‎ در دو بخش معرفی دستورات و ساختمان داده و بیان مفاهیم شی گرایی است.

یادگیری یک زبان برنامه نویسی دید ما را به علم کامپیوتر بسیار گسترده تر می کند. از طرفی برنامه نویسی نحوه فکر کردن را به ما می آموزد. عمومیت زبان C++‎ در میان زبان های برنامه نویسی بسیار بالا است و می تواند به عنوان اولین زبان نیز یاد گرفته شود و به پیش نیاز دیگر احتیاج نباشد.

برنامه نویسی به زبان C++‎ نسبت به C دارای قدرت بیشتری است. کارهایی می توان انجام داد که در C برای انجام آن ها (در صورت امکان) زحمت بیشتری نیاز است. زبان C++‎ در دو قسمت آموزش داده می شود. در قسمت اول (همین مجموعه) دستورات و ساختمان داده ها معرفی می شود و در قسمت دوم مفاهیم شی گرایی آموزش داده خواهد شد.

بعد از ثبت نام در این دوره و تایید فاکتور لینک های دانلود برای شما فعال خواهد شد

سرفصل های این دوره :

 • معرفی دوره

  رایگان 00:07:10
 • نصب vs code و افزونه ها

  رایگان 00:15:00
 • آشنایی با دستور cout و کاراکتر های کنترلی

  نقدی 00:15:57
 • آشنایی با دستور cin

  نقدی 00:11:00
 • بررسی انواع داده ها در ++C

  نقدی 00:13:10
 • بررسی عملگرهای محاسباتی

  نقدی 00:21:00
 • بررسی عملگرهای رابطه ای و منطقی در ++C

  نقدی 00:12:00
 • بررسی عملگرهای ترکیبی و بیتی در ++C

  نقدی 00:17:00
 • بررسی عملگرهای شرطی و کاما در ++C

  نقدی 00:10:14
 • تبدیل داده ها در ++C

  نقدی 00:13:30
 • بررسی توابع اصلی ++C

  نقدی 00:19:00
 • دستور شرطی if در C++

  نقدی 00:19:00
 • ساخت چند برنامه با دستور شرطی if در ++C

  نقدی 00:15:00
 • بررسی مدار کوتاه در ++C

  نقدی 00:09:30
 • بررسی if های تودرتو در ++C

  نقدی 00:12:30
 • بررسی else if ها در ++C

  نقدی 00:12:00
 • بررسی دستور شرطی switch در ++C

  نقدی 00:19:23
 • بررسی ساختار حلقه for در ++C

  نقدی 00:13:07
 • ساخت چند برنامه با حلقه for در ++C-بخش اول

  نقدی 00:14:10
 • ساخت چند برنامه با حلقه for در ++C-بخش دوم

  نقدی 00:16:08
 • ساخت چند برنامه با حلقه for در ++C-بخش آخر

  نقدی 00:15:15
 • بررسی دستور continue و break در ++C

  نقدی 00:15:36
 • ساخت چند برنامه با دستورات continue و break در ++C

  نقدی 00:18:53
 • بررسی ساختار حلقه while در ++C

  نقدی 00:09:33
 • ساخت چند برنامه با حلقه while در ++C

  نقدی 00:19:02
 • بررسی ساختار حلقه Do While در ++C

  نقدی 00:16:22
 • بررسی حلقه های تو در تو در ++C

  نقدی 00:15:36
 • ساخت چند برنامه با حلقه های تودرتو در ++C -بخش اول

  نقدی 00:13:57
 • ساخت چند برنامه با حلقه های تودرتو در ++C -بخش دوم

  نقدی 00:18:39
 • function ها در ++C -بخش اول

  نقدی 00:18:36
 • function ها در ++C -بخش دوم

  نقدی 00:13:49
 • function ها در ++C -بخش سوم

  نقدی 00:13:44
 • function ها در ++C -بخش چهارم

  نقدی 00:17:33
 • function ها در ++C -بخش پنجم

  نقدی 00:18:03
 • function ها در ++C -بخش ششم

  نقدی 00:15:10
 • function ها در ++C -بخش هفتم

  نقدی 00:08:46
 • بررسی متغیر های محلی و سراسری در ++C

  نقدی 00:11:00
 • function ها در ++C -بخش هشتم

  نقدی 00:12:48
 • function ها در ++C -بخش نهم

  نقدی 00:08:12
 • function ها در ++C -بخش دهم

  نقدی 00:11:49
 • function ها در ++C -بخش یازدهم

  نقدی 00:11:44
 • function ها در ++C -بخش دوازدهم

  نقدی 00:11:30
 • function ها در ++C -بخش سیزدهم

  نقدی 00:19:43
 • function ها در ++C -بخش چهاردهم

  نقدی 00:18:50
 • function ها در ++C -بخش پانزدهم

  نقدی 00:18:54
 • function ها در ++C -بخش شانزدهم

  نقدی 00:15:33
 • function ها در ++C -بخش هفدهم

  نقدی 00:12:18
 • NameSpace ها در C++

  نقدی 00:12:21
 • Array ها در C++

  نقدی 00:10:43
 • Array ها در C++ - بخش دوم

  نقدی 00:10:50
 • Array ها در C++ - بخش سوم

  نقدی 00:11:43
 • Array ها در C++ - بخش چهارم

  نقدی 00:15:30
 • Array ها در C++ - بخش پنجم

  نقدی 00:10:30
 • Array ها در C++ - بخش ششم

  نقدی 00:14:10
 • Array ها در C++ - بخش هفتم

  نقدی 00:19:00
 • Array ها در C++ - بخش هشتم

  نقدی 00:16:30
 • Array ها در C++ - بخش نهم

  نقدی 00:15:00
 • بررسی Bubble Sort در C++

  نقدی 00:12:32
 • BinarySearch در ++C

  نقدی 00:20:00
 • بررسی Array 2D در ++C

  نقدی 00:10:10
 • ارسال آرایه های دو بعدی به فانکشن ها

  نقدی 00:18:00
 • بررسی pointer ها در ++C

  نقدی 00:15:00
 • بررسی pointer ها در ++C - بخش دوم

  نقدی 00:14:00
 • بررسی pointer ها در ++C - بخش سوم

  نقدی 00:18:00
 • بررسی pointer ها در ++C - بخش چهارم

  نقدی 00:12:10

نظرات کاربران

جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .